Wzorzec observer należy do wzorców czynnościowych. W praktyce umożliwia on powiadamianie obiektów (obserwatorów) o zmianie danych obiektu czy klasy centralnej (obserwowanej) dając możliwość wielokrotnego wykorzystywania klas bez zbędnych modyfikacji ich kodu czyniąc go przy tym czytelniejszym i bardziej przejrzystym.

Aby pokazać działanie wzorca observer posłużę się prostym przykładem. Załóżmy, że mamy klasę modyfikującą dane w bazie i chcemy aby w momencie zapisu zmienionych danych został utworzony plik z cachem zawierającym nowe dane oraz aby informacja o tych zmianach trafiła do administratora.
Zacznę od stworzenia interfejsu dla obiektów obserwatorów, który zawierać będzie definicje metody update:

PHP:
 1. interface IObserver
 2. {
 3.     function update();
 4. }

Następnie stworzę 2 klasy obserwatorów implementujące powyższy interfejs, jedna odpowiedzialna będzie za utworzenie nowego cache'u a druga za powiadomienie admina o zmianach:

PHP:
 1. class CacheObserver implements IObserver
 2. {
 3.     /**
 4.      * Metoda zapisuje nowe dane do cache
 5.      */
 6.     function update()
 7.     {
 8.         // zapis danych do cache
 9.         // [...]
 10.     }
 11. }
 12.  
 13. class MailObserver implements IObserver
 14. {
 15.     /**
 16.      * Metoda wysyla maila do admina
 17.      */
 18.     function update()
 19.     {
 20.         // wyslanie maila do admina
 21.         // [...]
 22.     }
 23. }

Mając już obserwatorów utworzę klasę centralną (obserwowaną) czyli w naszym przykładzie modyfikującą dane osoby w bazie:

PHP:
 1. class ModifyObservable
 2. {
 3.     /**
 4.      * Tablica obserwatorow
 5.      *
 6.      * @var array
 7.      * @access private
 8.      */
 9.     private $_observers = array();
 10.  
 11.     /**
 12.      * Metoda dodaje obserwatora
 13.      *
 14.      * @param object Obiekt obserwatora
 15.      */
 16.     function addObserver($observer)
 17.     {
 18.         $this->_observers[] = $observer;
 19.     }
 20.    
 21.     /**
 22.      * Metoda powiadamia swoich obserwatorow o uaktualnieniu
 23.      */
 24.     function notify()
 25.     {
 26.         foreach($this->_observers as $observer) {
 27.             $observer->update();
 28.         }
 29.     }
 30.    
 31.     /**
 32.      * Metoda dokonuje modyfikacji danych
 33.      */
 34.     function update()
 35.     {
 36.         // modyfikacja danych
 37.         // [...]
 38.  
 39.         // powiadomienie obserwatorow
 40.         $this->notify();
 41.     }
 42. }

Metoda update() w klasie Modify aktualizuje dane oraz wywołuje metodę notify(), która to poprzez cykliczne wywołanie metod update() swoich obserwatorów (CacheObserver i MailObserver)

PHP:
 1. $modify = new ModifyObservable();
 2. $modify->addObserver(new CacheObserver());
 3. $modify->addObserver(new MailObserver());
 4. $modify->update();

Jak więc widać wzorzec ten jest dość prosty w implementacji i daje nam wymierne korzyści takie jak możliwość wielokrotnego wykorzystywania klas bez zbędnych modyfikacji kodu, unikanie trwałych i sztywnych zależności między klasami, czytelny i przejrzysty kod.

Więcej na temat wzorca observer:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzorzec_obserwatora
http://4programmers.net/PHP/Wzorce_Projektowe#id-Obserwator
http://www.phppatterns.com/docs/design/observer_pattern
http://www.fluffycat.com/PHP-Design-Patterns/Observer/
http://www.vincehuston.org/dp/observer.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.